Home > 5. ARHIVA POSTARI > Traducere estimare costuri transplant

Traducere estimare costuri transplant

August 20th, 2009

MAGISTRATURA ORAŞULUI VIENA
Reţeaua de spitale din Viena
Spitalul general – Clinica Universitară
Direcţia Administraţie
1090 Viena, Währinger Gürtel 18-20
DVR: 0000191

Pacient: DINU Cristina-Liliana Viena, 31.7.2009
Născută la data de 02.09.1982
Cetăţenie română
Domiciliu: Bucureşti, Str. Alexander v. Humboldt nr. 5, Ap. 4
ROMÂNIA

EVALUARE COSTURI

Pentru tratamentul planificat la Clinica Universitară pentru Medicină Internă I de la Spitalul General din Viena – în prezent se evaluează costurile următoare pentru un transplant autogen de celule stem deoarece se va găsi un donator străin compatibil pentru D-na DINU care să suporte transplantul alogen de celule stem.

__ afereza celulelor stem şi condiţionarea – aproximativ 9 de zile de îngrijire ca intern
__transplant autogen de celule stem – aproximativ 30 de zile de îngrijire ca intern
__căutarea donatorului străin şi testarea acestuia
__analizele ulterioare totale ambulatorii

Taxele de îngrijire estimate (valabile pentru 2009)
Conform Art. 46, Paragraful 1 din Legea Spitalelor din Viena 1987, în cadrul legal
Gazeta naţională cu legi pentru decretul 10 din Viena de la data de 30.1.2009(Art. 3(1)1.)

39 de zile a câte 826 de EURO …………………………………………………………………….32.214,00 EURO
Costuri legate de donatorul străin cu cca. 10 analize pentru acesta……………….50.000,00 EURO

Costurile de ambulatoriu estimate (valabile pentru 2009)
Conform Art. 46, Paragraful 1 din Legea Spitalelor din Viena 1987, în cadrul legal
Gazeta naţională cu legi pentru decretul 15 din Viena de la data de 23.2.2009
Estimate la aproximativ………………………………………. ……………………………………15.000,00 EURO
…………………….
Costurile totale estimate(fără garanţie)……………………………………………………….97.214,00 EURO

Dovada pentru recuperarea costurilor reprezintă în orice caz condiţia pentru transplantul de celule stem. Suma estimată este de 97.214,00 şi trebuie să fie plătită până cel târziu la 31.8.2009 în contul Spitalului General menţionat în continuare, iar confirmarea transferului în bancă se va transmite prin e-mail sau fax.
Trebuie luat în considerare faptul că într-un astfel de tratament complex – conform căruia pacientul răspunde la terapiile individuale – costurile pot fi estimate numai aproximativ. Costurile efective sunt fixe după încheierea tratamentului şi pot să crească sau să scadă. Eventualele costuri adiţionale se achită după solicitarea transferului unei plăţi în avans, respectiv după declaraţia financiară a Spitalului General.

Administraţia – Serviciul Pacienţi Spitalul General Viena
Tel: (+43 1) 40 400 – 1395(administraţia) Universitatea Medicală din Viena
Fax: (+43 1) 40 400 – 1514 Directoratul administrativ din Viena – Serviciul Pacienţi
Homepage: http://www.akhwien.at

Transferul se efectuează în contul

Spitalului General din Viena – Clinica universitară
Banca Austria Creditanstalt
Cod IBAN AT31 1200 0514 2845 5902
BIC/Swift Code BKAUATWW
Cu menţiunea: avans DINU Cristina-Liliana/StZTX

Dacă aveţi alte întrebări în legătură cu finanţarea, vă stăm cu plăcere la dispoziţie. Pentru întrebări legate de tratamentul medical, adresaţi-vă, vă rugăm d-nlui Prof. Univ. Dr. Geiger.

Cu deosebit respect,
Pentru administratorul Serviciului Pacienţi

– semnătură indescifrabilă –

 

Ştampilă

Categories: 5. ARHIVA POSTARI Tags: